ඔබ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවිය පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය

අපි මහත් වෙබ් අඩවිය, සමඟ අමුත්තන් විය ඔබේ වෙබ් අඩවිය සඳහා ඔබට අවශ්ය හොඳම විකල්පය මෙය වෙබ් ඔබේ ප්රේක්ෂක වෙත ලබා ආරම්භ තෝරා ගැනීමට අවශ්ය හැම දෙයක්ම තියෙනවා.

මගේ අඩවි සත්කාරකත්වය

 • ලිනක්ස් සර්වර්
 • 10GB අභ්යවකාශ
 • අසීමිත  මාරු
 • ගිණුම් ඊ-තැපැල
 • MySQL දත්ත බැංකුව
 • අභ්යන්තර දිනපතා භාවිතා කලද,
ரூ 16,76මාසික
Hosting දේශීය වෙළඳ සහකරුවන්

 • ලිනක්ස් සර්වර්
 • අසීමිත GB පමණ  අභ්යාවකාශ
 • අසීමිත Trasferência
 • අසීමිත  උපවසම්වල
 • අසීමිත  විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ
 • අසීමිත  දත්ත සමුදාය
ரூ 117,81මාසික

ඔබේ වෙබ් අඩවියේ කිරීමට සැලසුම් කිහිපයක් සහ සියලු සම්පත් වර්ධනය කළ යුතුය. කුලී පිට! ෙසේවා: ආදිය වේ සහතික 99.9% ක්ම නොමිලේ සංක්රමණය, සතිපතා රක්ෂිත ඇති,welcome-redelin

VPS සේවාදායකය

 • ලිනක්ස් සර්වර්
 • CPU 1
 • RAM 1 GB
 • 20GB SSD
 • 2TB / කලාප පළල
ரூ126,24මාසික
වසම් ලියාපදිංචි

 • වසම් ලියාපදිංචි  ரூ 25,26 වසරකට .ඉහළට * සිට. රෙජිස්ටර්   වසම් .ඉහළට .com ,. කොමර්ෂල්, .net, .info, .net.br සහ වෙනත් අය. දැන් අන්තර්ජාලය මත ඔබේ වෙළඳ නාමය සහතික!
ரூ 25,26වාර්ෂික

සම්පත් හා අවසන් පරම්පරාව ෙටක්ෙනොෙලොජීස්

ස්ථාවරත්වය! ආරක්ෂක! කාර්ය සාධන! අද අප සමඟ ඔබේ වෙබ් අඩවිය හා මෙම සහ වෙනත් වාසි වෙත ප්රවේශ විය.

ඔබ හෝ ඔබේ සමාගම වෙබ් අඩවියක් අවශ්යද?

අපි ඔබ සහ ඔබේ සමාගම සඳහා හොඳම විසඳුම තියෙනවා!
ඔයා කවදාවත් අන්තර්ජාලය හරහා නව ගනුදෙනුකරුවන් දිනා කිරීමට අප එතරම් සමීපව ළංව වී තියෙනවා

වෙබ් අඩවිය සැකිලි 200 සංස්කරණය ඔබ කැමති නම් ඔබේ වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කිරීමට සූදානම් වැඩි සියලු සත්කාරක සැලසුම් සඳහා ලබා ගත හැකි.

මගේ පළමු සංචාරය?

10% ක් වන වාර්ෂික ගෙවීම් මත අක්රිය

සාප්පු සවාරි සත්කාරක කරන්න භාවිත promo code එක''BO26PAR1EV''

සැලසුම් බලන්න